Skip to content

Che Guevara

January 9, 2010

Bài viết gốc và giới thiệu của anh Hoành ở địa chỉ sau: Che Guevara

Đúng là một bài thơ đầy lửa!
Che Guevara

Nhân loại vinh danh

Người rời xứ sở Áchentina

Máu tuôn trên đất Bôlôvia

Tranh đấu, hy sinh cho tự do không biên giới

Che Guevara
che_guevara
Hàng triệu lời ngợi ca

Hàng triệu chân dung đã in

Người ta ngắm anh mỗi ngày như ngắm bức tranh đẹp

Từng đường nét cương nghị

Quyết liệt. Rực lửa.

Ngắm và vẽ.

Ngắm hoài. Vẽ hoài.

Dường như vẫn quên …

Quên Che chưa từng phù phiếm tuổi tên

Quên điều Che chân thành nung nấu

“Nếu bạn biết căm hờn trước cái ác

Bạn chính là đồng chí của tôi”

Tôi không mua ảnh Che

Không treo Che trên tường

Không ép Che trong sổ

Không gắn Che lên bệ tượng

Chập chờn giữa nghìn trang viết

Tôi mơ Che tủm tỉm cười

Mài bút tiếp đi, bạn nhỏ

Ngại gì bão tố trùng khơi

Chừng sang bên kia thế giới

Ngon giấc cùng … chi bộ chúng tôi !

Hoàng Thiên Nga
.

Che Guevera

The world honors
You who left Argentina
And shed blood in Bolivia
Fighting, sacrificing for borderless liberty
Che Guevara
Innumerable praises
Innumerable portraits
They watch you every day, like a painting
The strong facial lines
Tenacious. Fiery
Watching and painting
Watching on. Painting on.
But still forgetting…
That Che was not into vainglory
And what Che was forging faithfully
“If you tremble with indignation at every injustice
then you are a comrade of mine.”

I don’t buy Che photos
I don’t hang Che on the wall
I don’t press Che in notebooks
I don’t stick Che on pedestals
Faintly among the thousand pages of writings
I dream of Che’s smiling
Sharpen your pen, little friend
Don’t mind the oceanic storms
When you get to the other world
You’ll have a good sleep… with our unit!

TĐH translated

2:37am Nov.7, 2009

Lake of the Woods, VA, USA

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: