Skip to content

Viêm mũi dị ứng – cách trị

April 5, 2011
tags:

Trị viêm mũi dị ứng như thế nào từ trao đổi trên Webtretho
Hopefully when I come back to Vietnam, I will find some cure for this nagging issue at the root.

Download:
Viem mui di ung

Advertisements
2 Comments leave one →
  1. Tùng LS permalink
    April 30, 2011 6:09 am

    Ủa, anh Hiển bị VMDU ah. Em cũng bị cái này. Nếu ở khu lạnh hình như khỏi luôn. Bạn em nó bị, sang UK, khỏi hẳn. Đợt rồi về VN lại dính.

  2. April 30, 2011 2:22 pm

    Hi Tùng,

    Anh nghĩ là ở xứ nóng hay xứ lạnh cũng đều có thể khỏi, miễn là không khí không có các phân tử lạ như phấn hoa… Ở bên Mỹ nhiều người bị lắm và uống thuốc dị ứng kinh niên. Uống nhưng không khỏi hẳn, cứ đến đợt lại uống. Anh nghe nói có cách trị hẳn là bảo bác sĩ tiêm cái thuốc gì vào người (kiểu Tây), hay xịt nước ép của hoa cứt lợn (kiểu Ta). Anh chưa thử bao giờ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: